Program Rozwoju Edukatorów Antydyskryminacyjnych. Kurs dla nauczycieli (trzy zjazdy w okresie marzec-wrzesień 2019).

Rejestracja

Uczestnik

Rejestracja zakończona 20.02.2019 23:59

zakończona

Opis wydarzenia
Na zgłoszenia czekamy do 20 lutego 2019 roku. 

Celem kursu jest przygotowanie do samodzielnego prowadzenia, metodami aktywnymi, zajęć dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie etniczne. Kurs skierowany jest do nauczycieli, doradców metodycznych/nauczycieli konsultantów oraz edukatorów. Szczególnie zapraszamy nauczycieli i nauczycielki już realizujące programy edukacyjne związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji i wykluczeniu.
 
 Program składa się z trzech zjazdów i samodzielnie realizowanego działania edukacyjnego – łącznie obejmuje sześć dni zajęć warsztatowych, wykładów oraz sesji superwizyjnej. 

 I. 5-7 kwietnia 2019: Warsztat antydyskryminacyjny ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki zjawiska antysemityzmu, romofobii i islamofobii we współczesnej Polsce. Wzmocnienie umiejętności reagowania na dyskryminację w kontekście szkolnym
II. 15-16 czerwca 2019: Warsztat metodyczny. Prezentacja narzędzi edukacyjnych opracowanych przez Muzeum Polin, Dom Anny Frank i Kazerne Dossin. 
III. [sierpień/wrzesień 2019]: Sesja superwizyjna. Zwiększenie umiejętności analizy prowadzonych przez siebie zajęć oraz swoich zasobów i obszarów do rozwoju w roli edukatora/ki antydyskryminacyjnego/j.

O wynikach rekrutacji Muzeum poinformuje do 22.02.2019.

Kurs realizowany jest w ramach programu "Horyzontalna edukacja historyczna w działaniach antydyskryminacyjnych" dofinansowanego z programu  „Prawa, równość i obywatelstwo 2014-2020” Unii Europejskiej.
Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 01.03.2019 13:00
Zakończenie: 30.09.2019 18:00

ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa

Strona rejestracji:
https://program-rozwoju-edukatorow-antydyskryminacyjnych.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
kkulinska@polin.pl
+48 22 37 93 724